MPEAK® - Moottoripyöräilijöille

MPEAK® on tarkoitettu jatkokoulutukseksi moottoripyöräilijöille, joilla on ajokokemusta liikenteestä ja moottoripyöräilystä. Parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi motoristilla pitäisi olla riittävät moottoripyörän perushallintataidot ja kokemuksia ajamisesta liikenteessä erilaisissa tie- ja liikenneoloissa.

MPEAK® on suunniteltu yhden päivän mittaiseksi. Se voidaan toteuttaa joko yhtäjaksoisena yhden päivän kurssina tai laajempana kahden päivän kurssina. Kurssi on mahdollista toteuttaa myös muutaman tunnin jaksoissa useamman päivän aikana. Kurssi sisältää

  • ennakkotehtäviä
  • lähtötason arvioinnin
  • itsearviointitehtäviä
  • luokkaopetusta
  • ajoharjoituksia harjoittelualueella
  • ajoharjoituksia liikenteessä sekä
  • kertaustehtäviä.

MPEAK® soveltuu jokakeväiseksi ajokauden aloittamiskurssiksi. Kurssilla kerrataan pitkän talvikauden jälkeen olennaisimpia turvalliseen moottoripyöräilyyn liittyviä asioita: puhutaan muun muassa riskeistä, jotka liittyvät erityisesti moottoripyöräilyyn ja annetaan selviytymisvinkkejä. Kurssi on suunniteltu siten, että se on muokattavissa kunkin koulutettavan ryhmän erityispiirteisiin ja ajankäyttömahdollisuuksiin sopivaksi.

Koulutuksessa pyritään siihen, että kurssilaiset oppivat tarkastelemaan itseään, ajamistaan ja käyttäytymistään liikenteessä moottoripyörän kuljettajan näkökulmasta. Tällainen kyky itsearviointiin on edellytys sille, että ajotaito kehittyy ja sitä on mahdollista kehittää vielä kurssin jälkeenkin.

Ennakoivaa ajattelutapaa painottava MPEAK® opettaa moottoripyöräilijälle

• taitoa arvioida omaa ajamista
• ennakoivaa ajattelu- ja ajotapaa
• moottoripyörällä ajamisessa tarvittavia perushallintataitoja sekä
• antaa eväitä itsekoulutukseen.

MPEAK®-kursseja järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat

Linkistä Liikenneturvan MPEAK kalenteriin